ALZ, s.r.o.

ALZ, s. r. o.

Východná 19C/13395
080 01 Prešov
IČ:


Tel: 0517723142, 0517581175
Fax: 0517723142
E-mail: coranic@mazdapresov.sk